O Nás

Poslaním občianskeho združenia SPy (skratka "Slovak Python") je podpora vývojárov a používateľov programovacieho jazyka Python. Podporujeme a šírime používanie programovacieho jazyka Python a iných open source technológii a open source myšlienok v našej spoločnosti.

Našim cieľom je poskytovať pomoc a podporu úplným začiatočníkom a ľuďom, ktorí s programovaním začínajú. Ďalej si dávame za cieľ spolupracovať so školami a inými vzdelávacími inštitúciami a propagovať programovanie (nezávislé od programovacieho jazyka) u detí a mladých ľudí od čo najskoršieho možného veku.

Podporujeme oblasť softvérového vývoja u sociálne slabších alebo inak znevýhodnených sociálnych skupín. Venujeme sa praktickému využitiu softvérového vývoja.

Chceme spolupracovať na rôznych open source projektoch, vytvárať otvorený vzdelávací obsah použiteľný pri školskej výuke či samoštúdiu a zasadzovať sa o používanie otvorených technológii v spoločnosti a verejnom sektore.

Od roku 2015 sme zorganizovali desiatky stretnuti a projektov. Ak chcete vedieť viac, pozrite sa nižšie, na čom pracujeme.

Projekty

BBC micro:bit in slovak education: Pilot project to improove Informatics lessons using BBC micro:bit in schools.

Mu Editor translations: Translation of the editor into slovak language.

Django Girls tutorial translation: Translation of the tutorial into slovak language.

django-konfera: Open Source django application for event management, was used to taught people basics of Django.

Udalosti

8. december 2015 - 18:00

Rečník: Juraj Bubniak

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na tomto stretnutí sa budeme pokračovať s úvodom do Pythonu. Juraj Bubniak nám príde porozprávať o práci so základnými dátovými typmi v Pythone. Nezabudnite si priniesť notebooky aby ste si odskúšali niečo nové...

Po workshope bude stretnutie dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú, alebo by sa chceli pridať na organizácií PyCon SK 2016.

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201512

10. november 2015 - 18:00

Rečník: Richard Kellner

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na tomto stretnutí sa budeme zameriavať na úplných začiatočníkov. Povieme si, ako správne začať projekt v Pythone. Nezabudnite si, priniesť notebooky aby ste si odskúšali niečo nové...

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201511

6. október 2015 - 18:00

Rečník: Adam Števko

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na tomto stretnutí si predstavíme Ansible. V rámci workshopu bude Adam Števko rozprávať o tom, ako ansible funguje, načo je dobrý a ako s ním začať. Nezabudnite si priniesť notebooky, aby ste si odskúšali niečo nové...

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201510

8. september 2015 - 18:00

Rečník: Tomáš Pytel

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na tomto stretnutí si spravíme workshop o webscrapingu. Budeme scrapovať data z viacerých stránok, aby sme mali praktické príklady na využitie webscrapingu. Nezabudnite si priniesť notebooky, aby ste si odskúšali niečo nové...

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201509

august 2015

Rečník: Daniel Kontšek, Richard Kellner

Miesto: Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike, Krahule

Úvod do programovania s webovým frameworkom Djangom pre deti na LSTME: Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike.

4. august 2015 - 18:00

Rečník: Daniel Kontšek, Richard Kellner

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na druhom stretnutí si stručne predstavíme protokol XMPP, ktorý využíva na komunikáciu Ludolph. Ludolph je monitorovací jabber bot, ktorý dokáže komunikovať so Zabbixom, má však podpru pluginov a tak je možné ho rozšíriť aj iným smerom. Na meetupe sa budeme hlavne venovať tvorbe vlastného pluginu. Na stretnutie si doneste notebooky a budete si môcť odskúšať spraviť v Pythone plugin do existujúceho projektu.

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201508

7. júl 2015 - 18:00

Rečník: Richard Kellner, Daniel Kontšek

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Prvé stretnutie ľudí, ktorí majú záujem o programovanie v Pythone. Či už ste úplný začiatočník (bez akejkoľvek skúsenosti s programovaním) alebo používate iný "zastaralý" programovací jazyk (a radi by ste prešli na niečo "fresh"), príďte a spoznajte nové možnosti, ktoré Python poskytuje. Ak už ste v Pythone čo-to spravili alebo ste expert, budeme radi, keď nás prídete niečo naučiť.

Stretnutie je vhodné pre ľudí zo všetkých oblastí od webového programovania cez hackovanie hardvéru až po výskum veľkých dát.

Vytvorenie Python komunity je dôležité, pretože veľa firiem doma aj v zahraničí začína používať Python a spoznávať jeho výhody. Koniec koncov to bude zábava, učiť sa jeden od druhého a pri pive si rozprávať zážitky z krotenia hadov.

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201507

13. december 2016 - 18:30

Rečník: Jozef Sukovský

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na decembrovom meetupe nám príde Jozef Sukovský porozprávať o Paramiko (Python implementation of the SSHv2 protocol).

Na meetupe preberieme:

 • všeobecné predstavenie paramiko
 • jednoduchý príklad pripojenia klienta so serverom
 • skúsime prácu s interaktívnou aplikáciou na druhej strane
 • povieme si, čo robiť, keď druhá strana nepošle exit a kanál zostane "visieť"
 • skúsime pretunelovanie sa cez jumphost

Prednáška bude formou workshopu, tak si prineste vlastné notebooky, aby ste si mohli odskúšať niečo nové na vlastnej klávesnici ;)

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

12. november 2016

Rečník: Richard Kellner

Miesto: ŠD Mladosť, Bratislava

Úvod do web programovania s Django frameworkom.

Workshop je určená pre ľudí, ktorí by chceli začať programovať v Djangu. Ale tiež pre ľudí, ktorí už programujú v iných jazykoch a radi by sa pozreli ako sa pracuje s jedným z najrozšírenejších Pythonových frameworkov.

Povieme si ako nainštalovať Django. Spravíme si jednoduchú aplikáciu, na ktorej si ukážeme dobré vlastnosti Djanga:

 • inštalácia Djanga v Linuxe
 • vytvorenie projektu a aplikácie
 • vytvorenie databázového modelu
 • vytvorenie admin rozhrania
 • vytvorenie views a templateov
 • vytvorenie formulára

10. november 2016

Rečník: Marek Mansell

Miesto: 1. súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava

Klub učiteľov informatiky, v spolupráci so Startup Education Slovakia

Zajtra si povieme niečo o MicroPythone a zariadeniach, na ktorých sa dá bežať.Vyskúšame si naprogramovať micro:bit od Britskej BBC a Witty Board s integrovaným WiFi modulom. Povieme si aj o Raspberry Pi a o Arduine.Taktiež si ukážeme zopár senzorov, ako napríklad ultrazvukový merač vzdialenosti, teplomer, senzor otvorených dvier či merač svetla.

08. november 2016 - 18:30

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Príprava PyConSK 2017.

Na novembrovom meetupe sa budeme venovať primárne príprave konferencie PyConSK 2017.
Ak máte záujem zapojiť sa do prípravy druhého slovenského PyCon-u, príďte! PyCon je komunitná akcia, poďme ju preto pripraviť spolu. Tento rok bol PyCon taká pecka práve kvôli tomu, že sme doňho dali to najlepšie. Skúsime v marci 2017 prekonať samých seba? :-)

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

04. október 2016 - 18:00

Rečník: Richard Kellner

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na oktobrovom meetupe budeme pokračovať v pair programmingu v Djangu.

V septembri sme začali programovať aplikáciu v Django frameworku. Na októbrovom meetupe sa rozdelíme do dvojíc a budeme pokračovať v programovaní. Prineste si notebook aby ste mali na čom programovať. Meetup je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorý sa chcú naučiť Django, ale budeme radi ak prídu aj skúsenejší, aby sme vytvorili vyvážené dvojice. Pripravíme si aj problémy pre skúsených. Ak ste sa minulý mesiac nezúčastnili, nevadí, budeme pokračovať a začiatočníkom pomôžeme aby vedeli pokračovať...

Prezentácia: https://ricco386.github.io/zaciname-s-djangom/

Github: https://github.com/pyconsk/django-konfera

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

13. september 2016 - 18:00

Rečník: Richard Kellner

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na septembrovom meetupe skúsime pair programming v Djangu.

Na začiatok si predstavíme Django framework a rozdelíme sa do dvojíc a budeme programovať. Pokúsime sa spraviť opensource aplikáciu na organizáciu eventov. Prineste si notebook aby ste mali na čom programovať. Meetup je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorý sa chcú naučiť Django, ale budeme radi ak prídu aj skúsenejší, aby sme vytvorili vyvážené dvojice.

Prezentácia: https://ricco386.github.io/zaciname-s-djangom/

Github: https://github.com/pyconsk/django-konfera

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

12. júl 2016 - 18:30

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na júlovom meetupe budeme mať Lightning talks show.

Ak máte záujem predniesť mini prednášku, o projekte na ktorom práve pracujete, alebo inú zaujímavú tému, stači ak prídete medzi nás.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

07. jún 2016 - 18:30

Rečník: Juraj Bezručka

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na júnovom meetupe nám Juraj Bezručka predstaví "python pre neprogramatorov".

Juraj nám predstaví funkcie ako map, filter či reduce aj s príkladmi, ďalej tiež list/dict comprehension, prípadne ďalšie užitočné funkcie (vysvetlí ternárny operátor a pod.)

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

03. máj 2016 - 18:30

Rečník: Jozef Képesi

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na májový meetup nám príde porozprávať Jozef Képesi o populárnej databáze PostgreSQL.

When in doubt, just use PostgreSQL. Popíšeme si najlepšie praktiky z pohľadu architektúry a vlastností databázy. Na záver Jozef prezradí aj skryté funkcie, ktoré dnes robia z PostgreSQL viac framework na spracovanie dát, ako databázu.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

12. apríl 2016 - 18:00

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na aprílovom meetupe si spravíme Coding Dojo session.

Netreba si nič nosiť budeme praktizovat pair programing na projektore. Stačí iba chuť programovať. POZOR! Aby sme dokázali spraviť kvalitný workshop, zaviedli sme registráciu, aby sme mali prehľado koľko ľudí príde. Počet miest je limitovaný, preto sa zaregistrujte čo najskôr.

Prezentácia

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

11. marec 2016 – 13. marec 2016

Miesto: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2, Bratislava

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python. Premiérový ročník konferencie PyCon SK sa uskutočnil pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Viac o konferencii na oficialnom webe: https://2016.pycon.sk/

PyCon SK

9. február 2016 - 18:00

Rečník: Miroslav Beka

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na februárovom meetupu nám Miroslav Beka ukáže, že Python sa dá použiť na vývoj serióznych “enterprise” alebo produktových aplikácií. Bude hovoriť o pojmoch ako škálovateľnosť, zero down time deployments, continuous integration, continuous deployment a oboznámi nás s osvedčenými postupmi v oblasti nasadenia Pythonových aplikácii na produkčné servery.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201602

V marci všetko naše úsilie zameriame na PyCon, takže marcový meetup vynecháme a ďalšie stretnutie bude v apríli.

12. január 2016 - 18:00

Rečník: Andrej Mošať

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Prvý meetup v novom roku začneme minimalisticky. Andrej Mošať nám príde predstaviť MicroPython, povieme si prečo je vlastne micro a na čo je dobré mať MicroPython keď máme štandardný Python.

Andrej so sebou prinesie WiPy a PyBoard, porozpráva o vývoji hardwaru v micropythone. Ukáže workflow vývoja zariadení, základné schémy, a na záver zostrojí budík. Ak sa zaujímate o Internet of Things, ale neviete kde začať, alebo sa chcete dozvedieť ako si začať vyrábať doma jednoúčelové zariadenia, tento meetup Vás určite zaujme.

Jeden štastlivec, ktorý bude dávať pozor, bude mať šancu vyhrať vývojový kit s micropythonom na prototypovanie.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

Github: https://github.com/pyconsk/meetup/tree/master/Bratislava/201601

13. december 2017

Rečník: Marek Mansell

TBD

05. december 2017

Rečník: Marek Mansell

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Špeciálna vianočná edícia

Máte chuť na príjemný geekovský večer? Rozblikáme s (micro)Pythonom vianočné svetlá a urobíme si správnu decembrovú náladu! Nezabudnite si priniesť notebook... :-)

Konkrétne si naprogramujeme animácie na Neopixel LED pásoch cez mikrokontrolér NodeMCU. A to všetko v Pythone :-)

Na workshop nie sú potrebné predchádzajúce znalosti programovania či elektroniky, všetko potrebné si vysvetlíme. Či už chodíte pravidelne na meetupy alebo ste u nás nikdy neboli, radi Vás uvidíme!

Budeme mať aj súťaž o jednu licenciu PyCharm Professional.

15. november 2017

Rečník: Marek Mansell

Miesto: FabLab, Ilkovičova 8, Bratislava

Na workshope môžete získať prehľad o využívaní WiFi komunikácie v elektronike pre účely IoT a domácej automatizácie. Naprogramujeme si jednoduchý web server, vďaka ktorému budeme vedieť čítať hodnoty zo senzorov (napr. teplomer) na mobile či počítači. Zároveň budeme cez WiFi ovládať LED svetlá.

Na workshop nie sú potrebné predchádzajúce znalosti programovania či elektroniky, všetko potrebné si vysvetlíme. Stačí si len doniesť vlastný počítač (s nabíjačkou a s ľubovoľným operačným systémom).

14. november 2017

Rečník: Pavol Kincel

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Higher-order functions

Počas meetupu sa skúsime dostať do zóny komfortu s higher-order functions. Prejdeme si ich zmysel, nakódime si príklady, vyskúšame si MapReduce a iné buzzwordy. Odporúčame si zobrať vlastný laptop.

Budeme mať aj súťaž o jednu licenciu PyCharm Professional.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

25. október 2017

Rečník: Richard Kellner

Miesto: Open Source Summit + Embedded Linux Conference Europe, Hilton Prague, Prague, Czech Republic

V rámci Open Source Summit v Prahe sa v stredu uskutoční prednáška o PyCon SK. Richard Kellner bude rozprávať ako to celé začalo, aké boli problémy a čo všetko sa dá naučiť organizovaním konferencie.

Prezentácia: https://ricco386.github.io/pyconsk-story/#/

11. október 2017

Rečník: Marek Mansell

Miesto: FabLab, Ilkovičova 8, Bratislava

Na tomto seminári môžete získať prehľad základných možností v elektronike a inšpirovať sa pre "zhmotňovanie" svojich nápadov. Ak už máte nejaký vyhliadnutý projekt a chceli by ste sa poradiť ako začať, radi Vám pomôžeme.

Vážnejší záujemcovia sa môžu v nasledovných pravidelných stretnutiach naučiť programovať, tlačiť na 3D tlačiarni, vytvárať a realizovať svoje nápady a projekty.

Na workshop nie sú potrebné predchádzajúce znalosti programovania či elektroniky, všetko potrebné si vysvetlíme. Stačí si len doniesť vlastný počítač (s nabíjačkou a s ľubovoľným operačným systémom).

03. október 2017

Rečník: Daniel Kontšek

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Daniel Kontšek je dlhoročný administrátor a Python programátor. Dano nám príde porozprávať o tom ako je využitý Python pri správe datacentier. Ak sa zaujímate o administráciu, správu, programovanie alebo automatizáciu cloudových datacentier, prídte si vypočut prednášku o Danube Cloud.

Budeme mať aj súťaž o jednu licenciu PyCharm Professional.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

05. september 2017

Rečník: Richard Kellner

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Report z PyConPL, pokračovanie príprav PyCon SK 2018, no a pravdaže diskusia o Pythone.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

01. august 2017

Rečník: Tomáš Pytel

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na augustovom meetupe budeme mať PyCon SK 2018 Sprint.

Tešiť sa môžete na Flask, Twitter-Botov a iné veci.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

20. júl 2017

Rečník: Marek Mansell

MicroPython pre deti na letnom tábore MATFYZU.

04. júl 2017

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

V júli si vychutnáme prázdninovú pohodu. Urobíme si movie night a pozrieme si talky z PyCon-ov po svete. No a ku tomu hamburgery, radler alebo nejaké iné dobroty.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

27. jún 2017

Rečník: Marek Mansell

Miesto: Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava

18. jún 2017

Rečník: Marek Mansell

Miesto: OSS Víkend 2016, FMFI UK, Bratislava

V rámci OSS víkendu sa v nedeľu uskutoční prednáška a workshop na tému microPython a hadvér.

06. jún 2017

Rečník: Pavol Kincel

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Téma júnového meetupu: PyCharm IDE (integrovaný git klient, debugger, remote interpreter a práca na vzdialenom serveri v rámci vývoja,...).

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

09. máj 2017

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na májovom meetupe budeme mať Lightning talky.

Ak máte záujem predniesť mini prednášku (rozsahovo od 1 minúty do 10 minút) o projekte na ktorom práve pracujete, o nejakej knižnici v Pythone ktorú používate alebo o inej zaujímavej téme, stačí, ak prídete medzi nás.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

12. apríl 2017

Rečník: Marek Mansell

Miesto: FabLab, Ilkovičova 8, Bratislava

Pomocou MicroPythonu dokážeme vyvíjať hardvér rýchlo, bezbolestne a lacno. Na zariadeniach NodeMCU si vyskúšame rozsvietiť LEDku, prehrať 1D animáciu na LED pásiku, odmerať teplotu či množstvo svetla. Samozrejme toto všetko môžeme ovládať aj z mobilu alebo počítača cez internet, nakoľko NodeMCU obsahuje WiFi modul. Workshop zvládnete aj bez predchádzajúcich znalostí elektroniky či programovania v Pythone.

11. apríl 2017

Rečník: Richard Kellner

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na Aprílovom meetupe prediskutujeme čo s doménou python.sk, čo a ako by sme s ňou mali robiť, takisto sú vítané návrhy na projekty na tejto doméne.

Pre začiatok budeme používať Flask a preto si urobíme intro do tohoto jednoduchého Frameworku.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

10. marec 2017 – 13. marec 2017

Miesto: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2, Bratislava

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python. Druhý ročník konferencie PyCon SK sa uskutočnil pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Viac o konferencii na oficialnom webe: https://2017.pycon.sk/

PyCon SK

07. február 2017

Rečník: Mišo Prusak

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na februárovom meetupe nám Mišo Prusak ukáže ako na Iteratívnu analýzu dát v pythone.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

V marci všetko naše úsilie zameriame na PyCon, takže marcový meetup vynecháme a ďalšie stretnutie bude v apríli.

10. január 2017

Rečník: Marek Mansell

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Na januárovom meetupe nám Marek Mansell urobí workshop o MicroPythone. Máme k dispozícii 20 kusov NodeMCU, spravíme si stručný úvod do práce s hardvérom, aby si každý mohol vytvoriť vlastný IoT device.

Pomocou MicroPythonu budeme merať teplotu, rozsvecovať LEDky a kopec ďalších vecí... Ak budete mať záujem, na workshope si môžete kúpiť celý hardware kit. Orientačná cena je 15 EUR.

Na prácu budete potrebovať vlastný notebook. Radi vás uvidíme aj vtedy, keď sa budete chcieť na prácu s harvdérom len pozrieť. Pokiaľ už máte vlastný hardvér, budeme radi, ak si ho prinesiete so sebou.

Workshop zvládnete aj bez predchádzajúcich znalostí elektroniky či programovania v Pythone.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

09. marec 2018 – 11. marec 2018

Miesto: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Ilkovičova 2, Bratislava

PyCon SK je komunitou organizovaná konferencia pre programovací jazyk Python.

Viac o konferencii na oficialnom webe: https://2018.pycon.sk/

PyCon SK

13. február 2018

Rečník: Ján Gondoľ

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

TBD

Budeme mať aj súťaž o jednu licenciu PyCharm Professional.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

20. január 2018

Rečník: Richard Kellner

Miesto: Mini Tech MBA, Čunovo

Úvod do web programovania s Django frameworkom.

Workshop je určená pre ľudí, ktorí by chceli začať programovať v Djangu. Ale tiež pre ľudí, ktorí už programujú v iných jazykoch a radi by sa pozreli ako sa pracuje s jedným z najrozšírenejších Pythonových frameworkov.

Povieme si ako nainštalovať Django. Spravíme si jednoduchú aplikáciu, na ktorej si ukážeme dobré vlastnosti Djanga.

16. január 2018

Rečník: Michal Nalevanko

Miesto: ProgressBar Hackerspace, Michalská 3, Bratislava

Zoznámte sa s pandami.

Rok 2018 otvoríme s pandami, presnejšie s pandas - flexibilným nástrojom Pythonu na manipuláciu s dátami, ich analýzu a vizualizáciu.

Michal Nalevanko bude mať pre vás pripravené nielen predstavenie tejto populárnej knižnice, ale aj praktické zadania, s ktorými si pandas sami vyskúšate. Prineste si preto aj vlastné notebooky, určite ich využijete.

Budeme mať aj súťaž o jednu licenciu PyCharm Professional.

Tešíme sa na Vás na stretnutí.

Adresa

SPy o.z.
Sibírska 1599/21
Bratislava-Nové Mesto,
Slovenská Republika

Právna forma

IČO: 48412627
Registrované na MVSR: 26.8.2015
Číslo spisu: VVS/1-900/90-466 95
Stanovy: PDF

Bankové spojenie

Názov účtu: SPy
Názov banky: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu EUR (SK): 2300870269/8330
Číslo účtu EUR (CZ): 2300870269/2010
Číslo účtu EUR (IBAN): SK48 8330 0000 0023 0087 0269
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX